środa, 19 października 2011

My manicure routine

Zabierałam się do tego postu od jakiegoś czasu 
i w końcu mi się udało.
Dzisiejszym tematem będzie manicure.
Uważam, że całość jest bardzo łatwa w wykonaniu
i wymaga tylko i wyłącznie wprawy z naszej strony,
a przede wszystkim systematyczności.
I każda z nas może mieć piękne paznokcie.
Jedyną rzeczą, która nas od tego powstrzymuje jest... lenistwo.
Dokładnie tak.
Powtarzam to każdej dziewczynie.
Chcesz mieć piękne paznokcie?
Nic prostszego.
Musisz tylko o nie odpowiednio dbać.
Manicure co najmniej raz w tygodniu.
I lakier na paznokciach cały czas.
A teraz krok po kroku jak to zrobić.I was trying to write this post for a while
and I did it finally.
Today's topic will be manicure.
I think the whole thing is very easy to do
and requires only practice from your side,
and regularity.
And each of us can have beautiful nails.
The only thing that keeps us from that is... laziness.
Exactly so.
I repeat this every girl.
Want to have beautiful nails?
Nothing easier.
You just have to take care of your nails.
Manicure at least once a week.
Nail polish on your nails all the time.
And now, step by step how to do it.


Lista rzeczy niezbędnych.
1. Zmywacz do paznokci
2. Cążki do skórek
3. Pilniczek
4. Kostki do ścierania
5. Olejek do skórek
6. Płyn do usuwania skórek
7. Drewniana szpatułka 

List of essential items.
1. Nail polish remover
2. Pliers to peel
3. Nail file
4. Block buffer
5. Cuticle oil
6. Cuticle fluid

7. StickNa  początku oczywiście zmywamy stary lakier z paznokci,
jeśli takowy posiadamy.

At the beginning, of course, we remove the old nail polish,
if have any.


Potem możemy zaczynać. Jesteśmy gotowi.

Then we can begin. We're ready.Najpierw zajmujemy się skórkami. Należy je dobrze namoczyć, aby łatwo się je usuwało.
Moją najskuteczniejszą "metodą", wypróbowaną przez kilka lat, 
jest zwykłe umycie naczyń, bądź wzięcie prysznica.
Działa najlepiej na świecie, o wiele lepiej niż jakikolwiek płyn do usuwania skórek.
Niestety nie zawsze jest to możliwe, 
więc pozostańmy przy płynie.
Nakładamy go na skórki, trzymamy przez jakieś 5-10 minut
i usuwamy nadmiar.
Następnie bierzemy szpatułkę 
i delikatnie odsuwamy skórki od paznokci.
Delikatnie, ponieważ naciskając zbyt mocno możemy zniekształcić płytkę paznokciową.


First, we deal with cuticle. They should be well soakedso they are easily removed.
My most effective "method" tried for the last few years,
is simply washing the dishes, or take a shower.
It works best in the world, much better than any liquid to remove cuticle.
Unfortunately this is not always possible,
so we will stay with cuticle oil.
We put it on the skin, hold for about 5-10 minutes
and remove excess.
Then take a stick
and gently move your cuticle from nails.
Gently, because pressing too hard, you can deform the nail plate.Następnie delikatnie usuwamy skórki obcążkami.

Then gently remove the cuticle.Teraz zabieramy się za płytkę paznokciową.
Bierzemy kostkę i ścieramy nią powierzchnię każdego paznokcia z osobna.
Robimy to aby wyrównać powierzchnię paznokcia, 
dzięki czemu lakier lepiej się trzyma,
a także po to, aby usunąć żółtawy odcień płytki, 
który mimo ochrony w postaci bezbarwnego lakieru, 
lubi się pojawiać, szczególnie jeśli używamy ciemnych kolorów.

Now we start to work on nail plate.
We take buffer block and polish surface of each nail individually.
We do this to align the surface of the nail
thanks that varnish holds better and longer,
and also in order to remove the yellowish tint on our nails, 
which in spite of protection in the form of colorless varnish,
likes to appear, especially if we use the dark colors.


Czas na kolejną kostkę.
Tym razem polerujemy powierzchnię.

Time for another buffer block.
This time, we polish the surface.Kolejnym krokiem po tych naszych wszystkich polerkach,
jest nałożenie olejku na świeżo wycięte skórki.

The next step after our all polish and buffing,
is the imposition of oil on freshly cut cuticles.


Można odczekać kilka minut, przepłukać ręce, 
(bo raczej na natłuszczoną płytkę paznokciową nie powinno nakładać się lakieru),
 i możemy położyć pierwszą warstwę bezbarwnego lakieru.

You can wait a few minutes, wash hands
(because on greased nail plate you shouldn't put any nail varnish),
  and than you can put the first coat of clear varnish.Kolejny krok jest jeszcze prostszy.
Jak bezbarwny lakier całkowicie wyschnie
 nakładamy dwie warstwy kolorowego.
A kiedy i one będą już całkiem suche,
na sam koniec nakładamy jeszcze jedną warstwę bezbarwnego lakieru.

The next step is even simpler.
When clear varnish dry completely
  we put two layers of color.
And when they are already quite dry,
at the end we put another layer of clear varnish.

I gotowe.

And we are ready to go!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz