wtorek, 5 lutego 2013

Button sticker for iPhone, czyli kolejna dawka biżuterii na telefon

Wczoraj pokazywałam wam zatyczki przeciw kurzowi,
a dzisiaj będą naklejki na główny przycisk do iPhona.
Chociaż myślę, że przy innych smartphonach
także mogą być użyte.
Jest to kolejny gadżet,
który oczywiście nie jest nam niezbędny,
ale wydaje mi się, że dzięki niemu
nasz telefon zyska na charakterze,
no i nie zapominajmy o tym,
że jest bardziej dyskretny niż wczorajsza biżuteria.


Yesterday I showed you earphone plugs,
and today it will be a sticker on the main button for iPhone.
Although I think the other smartphones
may also be used.
This is another gadget
which, of course, we don't need,
but it seems to me that thanks to it
our phone will become the character,
and don't forget about it,
it's more discreet than yesterday's jewelry.

poniedziałek, 4 lutego 2013

Earphone plug, czyli biżuteria na telefon

Pamiętacie moją ulubioną stronę Etsy?
Ostatnim razem pisałam o niej między innymi tutaj.
I pokazywałam wam ręcznie robione covery na telefon.
Dzisiaj chciałabym pokazać coś bardzo zbliżonego tematycznie,
czyli zatyczki przeciw kurzowi.
Można je zakładać tam, gdzie wpinamy ładowarkę do telefonu
i tu niestety sprawa dotyczy tylko iPhonów,
bądź tam gdzie podłączamy słuchawki.
Tego praktycznie możemy użyć przy każdym telefonie,
a na pewno w większości.
Jestem pewna, że jeśli dobrze poszperacie w sieci,
takie małe cacka znajdziecie do każdego modelu,
ja po prostu pokazuję do iPhona,
ponieważ jest to telefon, 
który posiadam.
Czy jest to coś niezbędnego? 
Na pewno nie.
Ale przecież my, kobiety,
nie potrzebujemy powodu do tego,
aby kupić coś, co tylko nam się podoba,
prawda?


You remember my favorite Etsy page?
The last time I wrote about it's here.
And I showed you a hand-made covers for the phone.
Today I want to show you something very similar thematically,
earphone plugs.
It can be used, where we plug the charger to the phone
and here, unfortunately, the case concerns only iPhones
or where we connected headphones.
This practice can be used with any phone,
and certainly in the majority.
I'm sure if you browse the web,
you can find these little gem for each model,
I just show you for the iPhone,
because it's a phone,
that I have.
Is this something necessary?
Definitely not.
But we, the women,
don't need a reason,
to buy something, whatever we just like,
is not it?
Uwaga, silnie wciągające zajęcie :)
Można stracić więcej niż 10 minut czasu.

Note, highly addictive work :)
You can lose more than 10 minutes of your time.