czwartek, 20 października 2011

Impressive Contemporary Home in LA Built Around a Spectacular Central Pool

Pomysł wydał mi się inny od wszystkich i bardzo niecodzienny,
czym zyskał uznanie w moich oczach.
A te widoki...
Można dać się za nie "pokroić".
Blue Jay Way Residence pochodzi z McClean Designs 
i znajduje się w Los Angeles, Kalifornia, USA
Według architektów, klienci chcieli zbudować dom dookoła basenu
znajdującego się w centralnej części, 
która była punktem wyjścia przy planowaniu tego domu.


The idea seemed different from everything else and very unusual.
What has gained recognition in my eyes.
And these views...
To die for.

Blue Jay Way Residence comes from McClean Design 
and is located in Los Angeles, California, USA. 
According to the architecs, the clients wanted a home build around a central pool, 
which was the starting point when planning this home.


Tak, wiem, ostatnio pokazuję dużo różnych projektów.
Nic nie mogę na to poradzić...
Kieruje mną najzwyklejsza w świecie zazdrość, 
aby móc tworzyć tak samo dobre projekty.
Może któregoś dnia...
A póki co, liczba moich postów na ten temat będzie systematycznie rosła :)


Yes, I know, recently I showing a lot of different projects.
Nothing I can do about it...
Directs me the most ordinary feeling in the world - envy,
to be able to create projects as good as those ones.
Maybe one day...
But until then, the number of my posts on this topic will systematically grow :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz