czwartek, 1 grudnia 2011

39 Attic Rooms Cleverly Making Use of All Available Space

Tak, wiem, zdjęcia wnętrz po raz kolejny... 
Ale jak zobaczyłam te aranżacje to po prostu oniemiałam z zachwytu.
Dobrze zagospodarowany strych to moje kolejne marzenie,
dotyczące własnego domu.
Niektóre z propozycji są naprawdę rewelacyjne, a taka mała pracownia,
służąca tylko i wyłącznie własnym celom,
cóż... pomarzyć dobra rzecz...

Yes, I know, photos of interiors once again.
But as I saw these arrangements, I just simply speechless with delight.
Well landscaped attic is my next dream,
of my own home.
Some of them are really fantastic, and such a small studio,
only serving your own purposes,
Well... dreaming is a good thing...
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz