poniedziałek, 7 kwietnia 2014

I'm back

A przynajmniej taką mam nadzieję i ambitny plan.
Mówiąc ambitny, liczę na to, że tym razem się uda.
Bo nie pytajcie mnie, 
ile razy podczas mojej kilkumiesięcznej nieobecności starałam się wrócić.
I absolutnie nic z tego nie wychodziło.
Blogowania brakowało mi niesamowicie...
Jednak czasami niektóre rzeczy są ważniejsze nawet niż blogowanie ;)
Powodem dla którego "zostałam" zmuszona do tak długiej przerwy w pisaniu bloga jest
... rodzina.


Or at least I hope so and my ambitious plan. 
Speaking ambitious, I hope that this time will succeed. 
Because you don't ask me 
how many times during my several months of absence, I tried to come back. 
And absolutely none of this came out. 
I missed blogging incredibly... 
But sometimes, some things are more important even than blogging ;) 
The reason why I was "forced" to such a long break in writing a blog is 
... family.

Ta słodka osóbka trzyma mnie skutecznie z dala od komputera :)
Każda młoda mama wie o czym mówię.
Kwiecień to miesiąc w którym kończy 1.5 roku,
a także miesiąc moich urodzin.
Pomyślałam, że to dobry moment na powrót.
I trzymajcie za mnie kciuki,
bo mała siostrzyczka w drodze...


This little person effectively keeps me away from the computer :) 
Every young mom know what I mean. 
April is the month in which she reaches 1.5 years, 
as well as the month of my birthday. 
I thought it was a good time to return. 
And keep your fingers crossed for me, 
because little sister is on the way...

Chciałabym wprowadzić kilka zmian na blogu,
ale nie obawiajcie się,
nie zmieni się nagle w bloga parentingowego.
Oczywiście, pewnie pojawi się kilka postów na temat macierzyństwa,
bądź spraw związanych z dziećmi,
ale nie będzie to większość.
Tych, którzy jeszcze tu są,
zapraszam bardzo serdecznie.


I would like to make a few changes on the blog, 
but don't be afraid, 
it won't change suddenly in a parenting blog. 
Of course, it will be probably a few posts about motherhood, 
or matters relating to children, 
but it won't be the majority. 
Those who are still here, 
I invite very warmly.

4 komentarze: